Monday, July 4, 2016

Free online sources of inspiration. II part - Art Nouveau contemporary source books / Ieškant įkvėpimo internete. II dalis - Art Nouveau knygos

I continue to share my finds in free internet archive. This time I wanted to share links to Art Nouveau contemporary source books, published when it was style of the day. 

Tęsiu radinių interneto archyve temą. Šį kartą dalinuosi nuorodomis į Art Nouveau laikmečio knygas menininkams ir apie to meto meną.

A couple of books on how to use flower motives in decoration / Pora knygų apie tai, kaip naudoti gėlių motyvus dekore:
Ornament sourcebook / ornamentų pavyzdžių knygelė Books on jewelry with photos and design drawings / Knygos apie juvelyriką su piešiniais ir nuotraukomis: 


Stylized ornaments for leather works / stilizuoti ornamentai odos dirbiniams:
I had luck to visit an exhibition "Organisms" in Gallery of Modern Art in Turin recently, an exhibition dedicated to art inspired by nature and its forms - linking Art Nouveau with contemporary art of today. There were sketches of architect Raimondo d'Aronco for the International Exposition of Modern Decorative Arts, held in Turin in 1902. Two books on this exposition are available in the archive, it is filled with photos of pavilions, interiors, furniture, ceramics, art works. For those who want to get the feeling of what was considered beautiful and modern at the time.

Neseniai lankiausi parodoje "Organizmai" Torino modernaus meno galerijoje. Paroda skirta menui, įkvėptam gamtos ir jos formų - sujungtas Art Nouveau su šiuolaikiniu menu. Joje buvo eksponuoti ir architekto Raimondo d'Aronco eskizai 1902-aisiais Torine vykusiai tarptautinei dekoratyviųjų menų parodai. Knygų apie šią parodą, su paviljonų, eksponuotų interjerų, baldų, indų ir kitų meno kūrinių nuotraukomis, yra prieinama archyve, norintiems įsijausti į tai, kas buvo grožio etalonas ir modernu tuo laikmečiu.

International Exposition of Modern Decorative Arts in Turin, 1902
Wednesday, June 29, 2016

Free online sources of inspiration. I part - P.J. Redouté flowers / Ieškant įkvėpimo internete. I dalis - P.J. Redouté gėlės

A couple of days ago I accidentally stumbled upon the site www.archive.org. It is a digital archive of free books, videos, photos, etc.  It has plenty of old (and not so old) digitized books of old flower, animal, ornament prints, decoration sourcebooks and textbooks, this was what interested me the most.  Some of them are now republished and available in book shops, but if you do not feel the need to have physical book and do not mind longer versions, you can find a lot of them in the archive. 

Prieš kelias dienas atsitiktinai aptikau interneto archyvą www.archive.org. Tai skaitmeninis archyvas pilnas nemokamų knygų, nuotraukų, įrašų, etc. Ten daug senų (ir nebūtinai labai senų) suskaitmenintų knygų su gėlių, gyvūnų, ornamentų spaudiniais, dekoravimo pavyzdžių knygų ir netgi vadovėlių, būtent šios knygos mane labiausiai sudomino. Kai kurios iš šių knygų yra perleistos naujai, ir jas galima įsigyti knygyne ir Lietuvoje, tačiau, jeigu nereikia būtent fizinės knygos ir esat nieko prieš ilgesnes versijas, daugelį iš jų galima rasti archyve.

I found the search on the site to be not the easiest thing, unless you know clearly the name and author, therefore, I wanted to share with you some of the treasures I came across, without spending hours searching. Hope you find it useful. I will present my finds in a couple of separate posts in my blog, not to overwhelm it.

Puslapio paieškos sistema man pasirodė šiek tiek sudėtinga, nebent iš anskto žinai autorių ir knygos pavadinimą, todėl norėjau pasidalinti kai kuriais lobiais, kuriuos radau, su jumis, kad jums nereikėtų praleisti daug laiko jų ieškant. Tikiuosi tai bus naudinga, ar bent įdomu :) Pristatysiu savo radinius keliuose atskiruose blogo įrašuose.

Let's start with the amazing flower and fruit prints of P.J. Redouté (1759-1849), he is best known for his roses illustration series, however various other books are available in the archive, (click on the names to open the site):

Pradėkime nuo nuostabių P.J. Redouté (1759-1840) gėlių ir vaisių iliustracijų. Žinomiausios yra jo rožės, tačiau archyve galima rasti ir daugiau nuostabių knygų (spauskite ant pavadinimo):

Les Roses - Roses / Rožės
1824 French edition / prancūziškas leidimas 


Les Liliacées - Liliaceae - Lelijiniai 
1802 French edition in 8 volumes, click on each title in the link above to open book preview
prancūziškas leidimas, 8 tomai, spauskite ant pavadinimų nuorodos sąraše, kad atidarytumėte knygos peržiūrą)


1833 French edition / prancūziškas leidimas


P.S. The illustration source are the cited books, collage by me / iliustracijų šaltinis nurodytos knygos, mano koliažas

Tuesday, May 3, 2016

Šilko gėlės ir Pantone sezono spalvos / Silk flowers and Pantone season's colors

Šiandien ieškodama įkvėpimo dar kartą peržiūrėjau šio sezono (2016 pavasario) Pantone kompanijos paskelbtas madingiausias spalvas. Kartu pastebėjau, kad kai kurių spalvų ir jų derinių jau yra tarp mano šilko gėlių. Taigi dalinuosi su jumis: šio sezono spalvų ir mano šilko gėlių deriniai. :)

When searching for inspiration today I reviewed once again Pantone colors of this season (2016 spring). I noticed that some of the colors or their combinations are visible among my already made silk flowers. I am sharing with you some of my silk flowers and matching Pantone color combinations. :)

Trijų plaukų segtukų rinkinys / A set of hair pins

Segė su šilko rožėmis / Brooch with silk roses

Plaukų segtukas su drugeliu / Butterfly hair pin

Segė su trimis melsvomis gėlėmis / Brooch with three blue flowers

Rusva ir auksinė gėlė - plaukų segtukas / Hair pin with golden brown silk flower

Segė su šilko aguona / Silk poppy brooch

Trys pienės - plaukų segtukai / Three silk dandelion hair pins

Segė su žaliomis rožėmis / Brooch with two green roses

Mano šilko gėlių galite įsigyti mano Etsy parduotuvėje:  https://www.etsy.com/shop/Simut

My silk flowers are available at my Etsy shop: https://www.etsy.com/shop/Simut

P.S. information on season's colors is taken from official Pantone site: www.pantone.com