Saturday, April 9, 2016

Šilko tapyba - įkvėpimas / Silk painting - inspiration

Šilko tapyboje gėlės turbūt vienas dažniausiai pasitaikančių siužetų. Aš paskutiniu metu irgi pamėgau jas vaizduoti, tik man neįdomu jas piešti realistiškai, jos vis vien praeina pro mano "filtrą". Tas "filtras" įdomus dalykas, tiesiog žiūriu į žiedą ir matau, kaip aš jį nupieščiau. Tai keistokas jausmas, bet malonus, taip nutinka su gėlėm, peizažais, veidais, dažniausiai nutinka savaime ir atrodo kaip toks akimirkos žybsnis, kai pamatau tą stilizuotą "mano stiliaus" vaizdą virš tikrojo. Paskutiniu metu tų vaizdų vis daugėjo ir jie kaupėsi, kol pagaliau nutariau, kad reikia bent dalį jų realizuoti. Vienas iš tokių filtruotų vaizdų yra šilko skarelė su žydinčiu putino krūmu. Pernai pavasarį pamačius žiedus nusifotografavau, nes blykstelėjo piešinio idėja.

Flowers are probably one of most popular subjects in silk painting. I am lately keen of painting flowers as well, just I am somehow not interested in drawing them realistically. They all pass my "filter". That "filter" is an interesting thing, I just look at the blossom and I see how I would draw it. This is a rather bizarre but also pleasant feeling, it happens when I look at flowers, landscapes, faces, usually it just happens and seems like a flash before the eyes, when I see this stylized "my style" image above and together with the real one. Such images were appearing more often and kept accumulating in my head and sketch book, until I decided I have to dedicate time to realize them, and I try to bring them to life one after another. One of such filtered images is a silk scarf with stylized blossoms of snowball tree. Last spring I made a photo of the blossoms after I had this image flash in my head.

Snowball tree blossoms photo / Putino ziedai nuotrauka

Praėjo gan nemažai laiko, atėjo ir kitas pavasaris, bet skarelę nutapiau. :)

Quite a lot of time passed, another spring came, but the scarf is finally realized. :)

Hand painted silk scarf snowball tree blossoms, silk painting / Silko tapyba Putino ziedai, silko salikelis

Silko tapyba, putino ziedai / silk painting, snowball tree blossoms

P.S. And it is as well available in my Etsy shop, check the link on the left.

No comments:

Post a Comment