Saturday, July 24, 2010

light as a feather / lengvas kaip plunksnelė

This scarf features drawing of five feathers, the idea of feathers was in my head for a long time (as most of the ideas) maybe there will be more variations on the feather theme, this time the feathers are very light and soft, maybe i can say, lithuanian :) as some lithuanian sparrow, lark, thrush or ok ok, maybe also a hen :p :D
I continue to make little challenges to myself, as I try to do scarves using the colors or style I didn't use much before, this is so far the lightest scarf I have ever made.

Šalikėlis su penkiomis plunksnomis, šį kartą iš tiesų labai lengvas, šviesus, kaip plunksna. Plunksnų idėja galvoje sukosi ilgai, (kaip ir visos idėjos, pagal kurias dirbu), galbūt ateityje bus daugiau variacijų plunksnų tema. Šį kartą jos tokios labai šviesios ir minkštos ir, galima pavadinti, lietuviškos :) kaip kokio žvirblio, vieversio, strazdo... ar vištelės :p :D
Tęsiu mažyčius iššūkius sau, darant šalikėlius, kokių niekad nedariau, šiek tiek naujus spalvomis ar stiliumi, nors mano braižas, savaime suprantama, išlieka visur :) šis pats šviesiausias kada nors nutapytas šalikėlis.
šilko šalikėlis plunksnos, šilko tapyba / silk scarf feathers, silk painting with feathersšilko tapyba, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Feathersšilko tapyba, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Featherstapyba ant šilko, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Feathersšilko tapyba, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Feathers

Friday, July 9, 2010

how I paint / kaip aš tapau ... Lime

I called a new scarf I made "lime" because of the colors, I was doubting weather it reminds me more of the green olives or lime, and after all I decided the lime is more close :) as I think only showing the photos of new scarves can get boring, I will show this time the process, how it was made.

Pavadinau naują skarelę "lime" išvertus iš anglų kalbos neskamba taip gražiai, žalioji citrina :)) todėl tegu būna angliškai. Svarsčiau ar spalvinė gama labiau primena žalias alyvuoges ar citrinas, vis dėlto nusprendžiau, kad citrinos artimiau. Kadangi nuobodu vis žiūrėti tik į naujų skarelių nuotraukas, parodysiu šiek tiek, kaip vyko tapymo procesas.

1. The silk is stretched, and the basic contour lines drawn to see the composition.
Šilkas ištemptas ir jau nupieštos pagrindinės kontūro linijos, kad būtų aišku kompozicija.
Silk painting technique - contours / tapyba ant šilko technika, kontūrai
2. The main details are contoured and the background color covered, some silk painters complain they never get a nice ven background, for me luckily it always turns out well, the speed is important that the paint would not get dry.
Pagrindinės detalės iškontūruotos ir padengta fono spalva. Kai kurios šilko tapytojos skundžiasi, kad negali lygiai nulieti fono, man kol kas visada sekėsi gerai, svarbu greitis, kad dažai per greit neišdžiūtų. :)
Silk painting technique, silk painting steps - contours and colors
3. I decided to give the background some subtle ornamentation, I mark the contours of same style five petal flowers as the main drawing of the scarf in background with the vanishing marker.
Nusprendžiau, kad fone norėtųsi kažkokių dar subtilių ornamentukų, išnykstančiu markeriu pasižymėjau tokio pat stiliaus kaip ir dideli ornamentai penkialapių gėlyčių kontūrus ir vietas fone.
tapyba ant šilko, technika, išnykstantis markeris / painting on silk technique, invisible marker
4. I draw the contours with water based gutta outliner, after color fixing this outliner washes out, and leaves no traces, then I will paint the flowers with various light shades of lime green and yellow.
Nupiešiau fono gėlyčių kontūrus išsiplaunančiu bespalviu kontūru - gutta, po dažų užfiksavimo išskalbus, šis kontūras išsiplauna, vėliau gėlytes nutapiau įvairiais žalios ir gelsvos atspalviais.
Painting on silk technique - contour / tapyba ant šilko, technika - kontūrai
5. And voilà! The scarf is fixed and washed. I have nice subtle background, the small flowers seem a bit like stamped, although they are of course all drawn by hand and their slight differences give a very nice and vivid look to the whole.
Ir baigta! Skarelė užfiksuota ir išskalbta. Esu patenkinta fonu, gėlytės labai pagyvina, ir kartu ir neapkrauna, nepasidarė per daug marga, bet pagyvėjo visa skarelė.
More photos of this scarf you will be able to find soon in my flickr album, the link is on the right.
Daugiau šios skarelės nuotraukų galėsite rasti mano flickr albume, nuoroda dešinėje meniu dalyje.

Wednesday, July 7, 2010

two little suns / dvi saulutės

New little silk scarf :) nothing particular, just some little ornaments, but I never get bored to draw them :)
You can see the work still in progress and after the photo session of finished and fixed scarf.

Nauja maža šilko skarutė :) nieko ypatingo, tik truputis ornamentukų, man niekada nepabosta juos paišalioti :)
Nuotrauka dar vykstant darbui ir paskui oficiali fotosesija jau baigus ir užfiksavus dažus :)Monday, July 5, 2010

Rococo / Rokoko

A most recent silk scarf I made :) I participated with it in a concourse, the inspiration for the works had to come from some of the historic art styles. I chose Rococo - the brightest and sweetest of all. And here it is, sweet as sugar flowers on top of the cake, inspired by the life and art of the aristocracy of those old times, hiding from all that is bad and ugly in their fancy decorated palaces, parks, dresses, wigs and powder. I didn't try to imitate the Rococo art, but this is how the image of this epoque looks filtered through my imagination and my style.


Naujausia skarelė, negalėjau jos rodyti iš karto, kadangi dalyvavau konkurse, pavadintame "Epochų dvelksmas", įkvėpimo darbams konkurso dalyviai turėjo semtis iš kurios nors meno epochos stiliaus. Aš pasirinkau Rokoką, patį šviesiausia ir saldžiausią iš visų stilių. Ir išėjo tokia skarelė, saldi kaip cukrinės gėlytės ant torto :) įkvėpta tų senų laikų aukštuomenės gyvenimo, besislėpusio nuo visko, kas negražu, savo išpuoštuose rūmuose, parkuose, suknelėse, perukuose ir pudroje. Nebandžiau imituoti Rokoko, tiesiog štai, kaip jis atrodo prafiltruotas pro mano asmeninę vaizduotę ir mano stilių. :)