Monday, September 23, 2013

Taming a dragon / Prijaukinti drakoną

Sunku patikėti, kad jau daugiau nei metus nebuvo nei vieno naujo įrašo mano bloge. Neapsiimu žadėti, kad grįšiu ir rašysiu dažnai, parašysiu, kai bus ką parašyti. :) Tyla nereiškia, kad visai nieko neveikiu (nors pripažįstu, ilgai beveik nieko neveikiau). 
Prieš porą mėnesių teko nupiešti drakoną. Apie jį ir sugalvojau papasakoti. O buvo taip: gavau prašymą nutapyti drakoną; savaitę apmąsčius, ar tikrai išeitų kas nors padoraus ir kas patiktų ir man ir užsakovei, vis dėlto apsisprendžiau bandyti. Dar savaitę ar daugiau bandžiau mintyse pagauti tą drakoną. Vis kartas nuo karto paišiau eskizus, peržiūrėjau daugybę drakonų paveikslėlių internete, rytietiškų, europietiškų, piktų ir gerų, perskaičiau aprašymus, ir jau beveik buvau praradusi viltį, kol beveik netyčia paišiau paišiau ir nupiešiau mažytį drakoną 4 x 4 cm kvadratėlyje ir iš karto supratau, kad drakonas yra ir skarelė bus. Nors galutinis variantas nelabai panašus į eskizą, bet jo užteko, kad mintyse imtų ryškėti vaizdas. Dingo tik sparnai: mano drakonas pakankamai stebuklingas, kad skraidytų ir be jų. Jis ir nešiepia dantų, kaip dauguma paveikslėliuose, nesinorėjo, kad moteris ant kaklo nešiotųsi apsivyniojusi įkąsti besiruošiantį drakoną, nors tai ir tik skarelė. Labiau tapo panašus į rytietišką (raudona spalva buvo užsakovės sąlyga) nes jie turi daugiau gerų savybių, negu europietiški mergeles ėdantys slibinai, - simbolizuoja sėkmę, turtą, galią, valdo gamtos stichijas. 

It is difficult to believe that there haven't been any new posts in my blog for more than a year now. I am not promising to come back and write more often, I will write when there will be what to tell. :) The silence does not mean that I am doing nothing (although I have to admit, I was doing nothing (speaking about painting) for quite a long time).
A couple of months ago I had drawn a dragon. I decided to tell about it. It went like this: I received a letter with a request to paint a dragon; after a week of thinking, whether I could really draw a decent dragon, which I myself and the customer would both like, I decided to try. It took me another week or a bit more to catch that dragon in my head. I kept drawing sketches when I had free minute, I searched for dragon pictures and descriptions on the internet, of dragons of all kinds: European and Asian, angry and good. I had almost lost hope when suddenly when drawing, I drew a little dragon in a 4 x 4 cm square and I understood that here is this dragon and there will be a scarf. 
The final dragon does not look exactly like the sketch, but this sketch was enough that the final picture would begin to develop in my mind. Just the wings disappeared: isn't my dragon enough magical to be able to fly without wings? It is as well not showing its teeth, I did not want a woman to carry around her neck a dragon that is ready to bite, even if it is only a scarf. And it turned out to be more like an Asian dragon (the red color was part of the order), because these dragons have more good qualities than European virgin eaters, they symbolize good luck, wealth, power, and also rule the powers of nature. 

Silk painting, silk scarf small sketch with pencil, dragon / šilko tapyba, šilko šalikėlis, eskizas pieštuku, drakonas

Silk painting process stages, square scarf, dragon / Šilko tapybos proceso eiga, šilko skara, drakonas

Silk scarf, silk painting, a dragon, detail / šilko šalikėlis, šilko tapyba, drakonas, detalė