Monday, July 4, 2016

Free online sources of inspiration. II part - Art Nouveau contemporary source books / Ieškant įkvėpimo internete. II dalis - Art Nouveau knygos

I continue to share my finds in free internet archive. This time I wanted to share links to Art Nouveau contemporary source books, published when it was style of the day. 

Tęsiu radinių interneto archyve temą. Šį kartą dalinuosi nuorodomis į Art Nouveau laikmečio knygas menininkams ir apie to meto meną.

A couple of books on how to use flower motives in decoration / Pora knygų apie tai, kaip naudoti gėlių motyvus dekore:
Ornament sourcebook / ornamentų pavyzdžių knygelė Books on jewelry with photos and design drawings / Knygos apie juvelyriką su piešiniais ir nuotraukomis: 


Stylized ornaments for leather works / stilizuoti ornamentai odos dirbiniams:
I had luck to visit an exhibition "Organisms" in Gallery of Modern Art in Turin recently, an exhibition dedicated to art inspired by nature and its forms - linking Art Nouveau with contemporary art of today. There were sketches of architect Raimondo d'Aronco for the International Exposition of Modern Decorative Arts, held in Turin in 1902. Two books on this exposition are available in the archive, it is filled with photos of pavilions, interiors, furniture, ceramics, art works. For those who want to get the feeling of what was considered beautiful and modern at the time.

Neseniai lankiausi parodoje "Organizmai" Torino modernaus meno galerijoje. Paroda skirta menui, įkvėptam gamtos ir jos formų - sujungtas Art Nouveau su šiuolaikiniu menu. Joje buvo eksponuoti ir architekto Raimondo d'Aronco eskizai 1902-aisiais Torine vykusiai tarptautinei dekoratyviųjų menų parodai. Knygų apie šią parodą, su paviljonų, eksponuotų interjerų, baldų, indų ir kitų meno kūrinių nuotraukomis, yra prieinama archyve, norintiems įsijausti į tai, kas buvo grožio etalonas ir modernu tuo laikmečiu.

International Exposition of Modern Decorative Arts in Turin, 1902
Wednesday, June 29, 2016

Free online sources of inspiration. I part - P.J. Redouté flowers / Ieškant įkvėpimo internete. I dalis - P.J. Redouté gėlės

A couple of days ago I accidentally stumbled upon the site www.archive.org. It is a digital archive of free books, videos, photos, etc.  It has plenty of old (and not so old) digitized books of old flower, animal, ornament prints, decoration sourcebooks and textbooks, this was what interested me the most.  Some of them are now republished and available in book shops, but if you do not feel the need to have physical book and do not mind longer versions, you can find a lot of them in the archive. 

Prieš kelias dienas atsitiktinai aptikau interneto archyvą www.archive.org. Tai skaitmeninis archyvas pilnas nemokamų knygų, nuotraukų, įrašų, etc. Ten daug senų (ir nebūtinai labai senų) suskaitmenintų knygų su gėlių, gyvūnų, ornamentų spaudiniais, dekoravimo pavyzdžių knygų ir netgi vadovėlių, būtent šios knygos mane labiausiai sudomino. Kai kurios iš šių knygų yra perleistos naujai, ir jas galima įsigyti knygyne ir Lietuvoje, tačiau, jeigu nereikia būtent fizinės knygos ir esat nieko prieš ilgesnes versijas, daugelį iš jų galima rasti archyve.

I found the search on the site to be not the easiest thing, unless you know clearly the name and author, therefore, I wanted to share with you some of the treasures I came across, without spending hours searching. Hope you find it useful. I will present my finds in a couple of separate posts in my blog, not to overwhelm it.

Puslapio paieškos sistema man pasirodė šiek tiek sudėtinga, nebent iš anskto žinai autorių ir knygos pavadinimą, todėl norėjau pasidalinti kai kuriais lobiais, kuriuos radau, su jumis, kad jums nereikėtų praleisti daug laiko jų ieškant. Tikiuosi tai bus naudinga, ar bent įdomu :) Pristatysiu savo radinius keliuose atskiruose blogo įrašuose.

Let's start with the amazing flower and fruit prints of P.J. Redouté (1759-1849), he is best known for his roses illustration series, however various other books are available in the archive, (click on the names to open the site):

Pradėkime nuo nuostabių P.J. Redouté (1759-1840) gėlių ir vaisių iliustracijų. Žinomiausios yra jo rožės, tačiau archyve galima rasti ir daugiau nuostabių knygų (spauskite ant pavadinimo):

Les Roses - Roses / Rožės
1824 French edition / prancūziškas leidimas 


Les Liliacées - Liliaceae - Lelijiniai 
1802 French edition in 8 volumes, click on each title in the link above to open book preview
prancūziškas leidimas, 8 tomai, spauskite ant pavadinimų nuorodos sąraše, kad atidarytumėte knygos peržiūrą)


1833 French edition / prancūziškas leidimas


P.S. The illustration source are the cited books, collage by me / iliustracijų šaltinis nurodytos knygos, mano koliažas

Tuesday, May 3, 2016

Šilko gėlės ir Pantone sezono spalvos / Silk flowers and Pantone season's colors

Šiandien ieškodama įkvėpimo dar kartą peržiūrėjau šio sezono (2016 pavasario) Pantone kompanijos paskelbtas madingiausias spalvas. Kartu pastebėjau, kad kai kurių spalvų ir jų derinių jau yra tarp mano šilko gėlių. Taigi dalinuosi su jumis: šio sezono spalvų ir mano šilko gėlių deriniai. :)

When searching for inspiration today I reviewed once again Pantone colors of this season (2016 spring). I noticed that some of the colors or their combinations are visible among my already made silk flowers. I am sharing with you some of my silk flowers and matching Pantone color combinations. :)

Trijų plaukų segtukų rinkinys / A set of hair pins

Segė su šilko rožėmis / Brooch with silk roses

Plaukų segtukas su drugeliu / Butterfly hair pin

Segė su trimis melsvomis gėlėmis / Brooch with three blue flowers

Rusva ir auksinė gėlė - plaukų segtukas / Hair pin with golden brown silk flower

Segė su šilko aguona / Silk poppy brooch

Trys pienės - plaukų segtukai / Three silk dandelion hair pins

Segė su žaliomis rožėmis / Brooch with two green roses

Mano šilko gėlių galite įsigyti mano Etsy parduotuvėje:  https://www.etsy.com/shop/Simut

My silk flowers are available at my Etsy shop: https://www.etsy.com/shop/Simut

P.S. information on season's colors is taken from official Pantone site: www.pantone.com


Wednesday, April 27, 2016

Dovana mamai - šilko šalikėlis auksinės gėlės / Gift for my mum - silk scarf golden flowers

Vienas iš šalikėlių, kuris nukeliavo labai netoli - padovanojau mamai jos gimtadienio proga. Pirmą kartą bandžiau tapyti šalikėlį ant storesnio ponge 8 šilko. Iki šiol naudojau jį tik paveikslėliams ir šilko gėlėms. Nors spalvos išėjo ryškios, ir šilkas turi gražų blizgesį, tačiau šis šilko tipas manęs labai nesužavėjo. Šalikėlis ar rūbas iš Ponge 8 šilko neturi tokio gražaus kritimo, žinoma, gal būtent tai ir gali patikti kam nors. Ateityje šalikėliams naudosiu toliau Ponge 5, panašų, bet plonesnį šilką. Jis, ypač nutapytas garinamais dažais, yra labai malonus prie odos, gerai krentantis, turi gražų blizgesį. Nors ir glamžosi, bet paliktas sulankstytas gražiai praktiškai pats išsilygina. Tapiau auksiniu kontūru ir garinamais dažais. Gėlių motyvas gana paprastas - detalus ir laisvos formos gėlių ornamentavimas dera su paprastais gėlių lapų dryžiais, ir viskas kartu išryškėja tamsesniame fone. Aukso spalva ir bordo man yra vienas iš klasikinių prabangių spalvų derinių.

One of the scarves that did not travel very far - it was a gift to my mom for her birthday. It was first time I tried painting a silk scarf on Ponge 8 type of silk. I use it usually for silk paintings and silk flowers. Even if the colors vere very nice and vivid and the silk has a nice sheen, this type of silk fabric did not impress me a lot. This heavier Ponge 8 does not fall very nicely as a scarf, of course, this could seem as advantage to some. I usually use a lighter type of silk for my scarves - ponge 5. Especially when painted with steam fixed dyes, it is very soft to the skin, has a nice sheen, falls nicely, even if it is creased easily, but it does not seem a big disadvantage as creases are easily removed, it is enough to leave the scarf nicely folded for some time. I painted this scarf with light gold contour and steam fixed dyes. The flower motif is rather simple. Detailed ornamentation of flowers is in nice balance with simple striped leaves, and overall flower elements are enhanced by dark background. Gold and wine red are to me one of classic and luxurious color combinations.

The coloring in progress / Spalvinimo pradžia.


Silk painting process, coloring a silk scarf / silko tapyba, procesas, spalvinimas

The final result / Galutinis rezultatas.

Hand painted silk scarf, golden flowers on wine red background / silko tapyba, silko salikelis, aukso geles bordo fone

Saturday, April 9, 2016

Šilko tapyba - įkvėpimas / Silk painting - inspiration

Šilko tapyboje gėlės turbūt vienas dažniausiai pasitaikančių siužetų. Aš paskutiniu metu irgi pamėgau jas vaizduoti, tik man neįdomu jas piešti realistiškai, jos vis vien praeina pro mano "filtrą". Tas "filtras" įdomus dalykas, tiesiog žiūriu į žiedą ir matau, kaip aš jį nupieščiau. Tai keistokas jausmas, bet malonus, taip nutinka su gėlėm, peizažais, veidais, dažniausiai nutinka savaime ir atrodo kaip toks akimirkos žybsnis, kai pamatau tą stilizuotą "mano stiliaus" vaizdą virš tikrojo. Paskutiniu metu tų vaizdų vis daugėjo ir jie kaupėsi, kol pagaliau nutariau, kad reikia bent dalį jų realizuoti. Vienas iš tokių filtruotų vaizdų yra šilko skarelė su žydinčiu putino krūmu. Pernai pavasarį pamačius žiedus nusifotografavau, nes blykstelėjo piešinio idėja.

Flowers are probably one of most popular subjects in silk painting. I am lately keen of painting flowers as well, just I am somehow not interested in drawing them realistically. They all pass my "filter". That "filter" is an interesting thing, I just look at the blossom and I see how I would draw it. This is a rather bizarre but also pleasant feeling, it happens when I look at flowers, landscapes, faces, usually it just happens and seems like a flash before the eyes, when I see this stylized "my style" image above and together with the real one. Such images were appearing more often and kept accumulating in my head and sketch book, until I decided I have to dedicate time to realize them, and I try to bring them to life one after another. One of such filtered images is a silk scarf with stylized blossoms of snowball tree. Last spring I made a photo of the blossoms after I had this image flash in my head.

Snowball tree blossoms photo / Putino ziedai nuotrauka

Praėjo gan nemažai laiko, atėjo ir kitas pavasaris, bet skarelę nutapiau. :)

Quite a lot of time passed, another spring came, but the scarf is finally realized. :)

Hand painted silk scarf snowball tree blossoms, silk painting / Silko tapyba Putino ziedai, silko salikelis

Silko tapyba, putino ziedai / silk painting, snowball tree blossoms

P.S. And it is as well available in my Etsy shop, check the link on the left.

Friday, April 8, 2016

Giveaway on Facebook - Konkursas Facebook'e

Švęsdama savo veiklos naują atsigavimą, nusprendžiau padovanoti tris levandų širdeles savo Facebook gerbėjams. Kartu nusprendžiau padaryti apklausą, kokios jų mėgstamiausios spalvos, taigi konkurso sąlygos paprastos: po nuotrauka Facebook'e reikia komentare parašyti spalvos pavadinimą :) Konkursas vyksta iki sekmadienio (balandžio 10 d.) 21:00 val. Mano Facebook puslapis: www.facebook.com/Simut.art

To celebrate the restart of my art/craft activities I am organizing a giveaway on my Facebook site - three linen hearts filled with lavender. The giveaway is organized as a quiz: the participants have to let me know their favorite color / colors in comments of the giveaway photo on Facebook. The giveaway is open till Sunday (April 10) 9 P.M. Vilnius time (GMT +3). My Facebook site: www.facebook.com/Simut.artSunday, April 3, 2016

Šilko tapyba - nuo eskizo iki šalikėlio / Silk painting - from sketch to scarf

Peržiūrėdama savo eskizų knygelę pastebėjau vieną ypač puikų puslapį, kuriame viename sutilpo net penkių šalikėlių mažyčiai eskizai. Nemėgstu daryti didelių eskizų, nebent darbas itin sudėtingas, bet idėjos visada pirmiausia nugula eskizų knygelėj.
Mano eskizų knygelėj daug puslapių ir labai daug tokių nedidelių pasipaišymų, bet kartais ištisi puslapiai niekuo ir nevirsta, nes tiesiog neprisijaukinu tų piešinių arba jie kažkodėl nesuskamba kaip "taip!" galvoje, taigi šitas puslapis tikrai ypatingas. Aplink visi šalikėliai, kurie gimė iš šitų eskiziukų.

Turning the pages of my sketch book I came to realize one particularly nice page, which was filled with littles sketches of five scarves that are all already painted by me. I do not like making big ellaborate sketches, except if the work is really complicated, but the ideas that come to my head always go to sketch book first.
My sketch book is full of pages and there are plenty of such little drawings, but sometimes entire pages do no become anything real, as I do not succeed somehow to finalize the ideas and there is no "yes" ringing in my head. Therefore, this page is really peculiar. 

Silk painting and sketch images collage / silko salikeliai ir eskizai, koliazas