Monday, July 4, 2016

Free online sources of inspiration. II part - Art Nouveau contemporary source books / Ieškant įkvėpimo internete. II dalis - Art Nouveau knygos

I continue to share my finds in free internet archive. This time I wanted to share links to Art Nouveau contemporary source books, published when it was style of the day. 

Tęsiu radinių interneto archyve temą. Šį kartą dalinuosi nuorodomis į Art Nouveau laikmečio knygas menininkams ir apie to meto meną.

A couple of books on how to use flower motives in decoration / Pora knygų apie tai, kaip naudoti gėlių motyvus dekore:
Ornament sourcebook / ornamentų pavyzdžių knygelė Books on jewelry with photos and design drawings / Knygos apie juvelyriką su piešiniais ir nuotraukomis: 


Stylized ornaments for leather works / stilizuoti ornamentai odos dirbiniams:
I had luck to visit an exhibition "Organisms" in Gallery of Modern Art in Turin recently, an exhibition dedicated to art inspired by nature and its forms - linking Art Nouveau with contemporary art of today. There were sketches of architect Raimondo d'Aronco for the International Exposition of Modern Decorative Arts, held in Turin in 1902. Two books on this exposition are available in the archive, it is filled with photos of pavilions, interiors, furniture, ceramics, art works. For those who want to get the feeling of what was considered beautiful and modern at the time.

Neseniai lankiausi parodoje "Organizmai" Torino modernaus meno galerijoje. Paroda skirta menui, įkvėptam gamtos ir jos formų - sujungtas Art Nouveau su šiuolaikiniu menu. Joje buvo eksponuoti ir architekto Raimondo d'Aronco eskizai 1902-aisiais Torine vykusiai tarptautinei dekoratyviųjų menų parodai. Knygų apie šią parodą, su paviljonų, eksponuotų interjerų, baldų, indų ir kitų meno kūrinių nuotraukomis, yra prieinama archyve, norintiems įsijausti į tai, kas buvo grožio etalonas ir modernu tuo laikmečiu.

International Exposition of Modern Decorative Arts in Turin, 1902
No comments:

Post a Comment