Sunday, November 21, 2010

Snaigės ir drugeliai / Snowflakes and butterflies

Vis gaminau ir drugelius, nors jų sezonas ir seniai pasibaigęs, visada norisi prisiminti vasarą ir šiltas gražias dienas. Bet pagaliau šiek tiek prisiderinau ir prie esamo metų laiko. Gyvenam pirmo sniego laukimo nuotaikomis, taigi su drugeliais kartu šiek tiek žiemos, sniego, Kalėdų mano šilko snaigėse...

I kept making butterflies for a long time, even if their season is over for a long time, it is always nice to remember the summer and beautiful warm days. But finally I made something that corresponds to the current season. We live now looking forward to the first snow, so, together with the butterflies you can see something of winter, snow and Christmas, few silk snowflakes.

Wednesday, October 13, 2010

Silk flowers / šilko gėlės

I don't know why this time I was sort of lazy to announce the news on my blog, I was busy with doing them up until now. But here it is now a quite solid number of 22 flowers as for beginning, prepare for a long long list of photos :)

Nežinau kodėl, bet iki šiol kažkaip lyg ir tingėjau paskelbti šitas naujienas savo bloge, buvau užsiėmus jų darymų iki šiol. Bet dabar jau sukauptas gana solidus gėlių skaičius - 22, kaip pradžiai visai neblogai :) pasiruoškite ilgai ilgai nuotraukų serijai :)

The very first flower :) that I made long ago in middle of last July
Pati pirmoji gėlytė rožė, kurią padariau dar praeitos Liepos viduryje.
Silk painting, Silk flower yellow orange rose / Šilko tapyba, Šilko gėlė oranžinė gelsva rožė
A flower that went to my coursemate, looks really good with her blond hair
Gėlė atitekusi mano kursiokei, labai gerai atrodo prie jos šviesių plaukų :)
Black rose with golden contour, silk painting, silk flower / juoda rožė auksiniu kontūru, tapyba ant šilko, šilko gėlė
Painting on silk, silk flower from hand painted silk, silk rose, old gold color with dots / Tapyba ant šilko, gėlė iš tapyto šilko, šilko rožė, seno aukso spalvos su taškeliaisBalta rožė su auksiniais taškėliais, tapyba ant šilko / White rose with golden dots, painting on silkOrange flower with golden contours, silk flower, silk painting / oranžinė gėlė su auksiniu kontūru, šilko gėlė, šilko tapybaRaudona rožė, šilko gėlė, šilko tapyba / Red rose, silk flower, hand painted silkRed rose with black contour, silk painting / raudona rožė su juodu kontūru, šilko tapybaraudona žalia šilko rožė, šilko tapyba / red green silk rose, silk flower, silk paintingšviesiai mėtinė rožė, tapyba ant šilko, šilko gėlė / light mint color silk rose, painting on silk, silk floweržalia šilko gėlė, šilko tapyba / green silk flower, silk painting, hand painted silk flowersamaninės žalios gėlė, šilko tapyba / forest green silk flower, silk paintingyellow azure silk flower, painting on silk / geltonai žydra šilko gėlė, silk paintingžydra gėlė juodu kontūru, šilko tapyba, šilko gėlė / azure flower with black contour, flower from hand painted silkwhite and azure silk snowflake, flower from hand painted silk / balta ir žydra šilko snaigėhand painted silk flower, silk star from white, grey and blue painted silkColorful silk flower, mixed colors flower from hand painted silk / spalvota šilko gėlėšilko gėlė, rožinė, violetinė, oranžinė / silk flower, orange, rose and violetStriped beige and red flower, painting on silk / dryžuota smėlinė ir raudona gėlė, šilko tapybayellow butterfly hair pins from hand painted silk / geltoni tapyto šilko plaukų segtukai drugeliaithree small silk flowers hair pins / trys maži segtukai su šilko gėlėmis

Friday, September 24, 2010

Baptizing dress / krikšto suknytė

Vasarą gavau įdomų pasiūlymą papuošti medžiagą mergaitės krikšto rūbeliams, o neseniai gavau nuotraukas, kaip atrodė ir pati suknytė, nors taip gražiai pasiuvau ne aš :) bet smagu, kad prisidėjau prie tokios gražios šventės, pasigirsiu pora nuotraukų.

In summer I got an interesting offer to decorate the silk fabric for a girl's baptizing dress. And recently I got photos of the dress itself. I'm happy to have contributed to such a nice occassion. :)


Saturday, August 28, 2010

lakštingala / nightingale

Vasarą dirbti neišėjo taip produktyviai, kaip tikėjausi, "produktyviau" išėjo keliauti ir tinginiauti. Iš aštuonių planuotų paveikslėlių pabaigtas kol kas tik vienas, nors ir jis dar neparuoštas rėminimui ar kabinimui ant sienos, bet bent jau juo esu patenkinta. Lakštingala, besiruošianti savo naktinėms giesmėms. Įdomiai sutapo, kad pabaiginėjau šitą darbą kaip tik sėdėdama lauke saulei leidžiantis, kai dar ne visai sutemę, ir dangus toks keistai melsvas, spalvą fonui susimaišiau žiūrėdama į dangų, "iš natūros" :)

This summer was not so productive in silk painting as I expected, but was very "productive" in travelling and being lazy. From eight silk paintings that I planned, only one is finished, even if it is still not framed and ready to hang on the wall. But the main thing is that I am happy with it. The nightingale, getting ready for its night songs. It was a nice coincidence that I finished this work exactly when it was already getting almost too dark to paint in the evening, sitting outside in the yard. The sky had this nice strange bluish color, so I mixed the color for the sky in my painting looking up above my head, "from the nature" :)

eskizas / sketch
Nightingale silk painting sketch / lakštingala šilko paveikslo eskizas

paruošiamasis piešinys išnykstančiu markeriu / preparatory drawing with special ink marker
silk painting, preparatory drawing / šilko tapyba, paruošiamasis piešinys

kontūrai / finished contours
lakštingala šilko paveikslas, kontūrai, tapyba ant šilko / nightingale silk painting contours, painting on silk
"en plein air"
paukštelis / birdie
Nightingale, silk painting / lakštingala, šilko tapyba, paveikslas

Lakštingala, 40x40 cm, ponge 9 šilkas / Nightingale, 40x40 cm, on ponge 9 silk
lakštingala / nightingale

Saturday, July 24, 2010

light as a feather / lengvas kaip plunksnelė

This scarf features drawing of five feathers, the idea of feathers was in my head for a long time (as most of the ideas) maybe there will be more variations on the feather theme, this time the feathers are very light and soft, maybe i can say, lithuanian :) as some lithuanian sparrow, lark, thrush or ok ok, maybe also a hen :p :D
I continue to make little challenges to myself, as I try to do scarves using the colors or style I didn't use much before, this is so far the lightest scarf I have ever made.

Šalikėlis su penkiomis plunksnomis, šį kartą iš tiesų labai lengvas, šviesus, kaip plunksna. Plunksnų idėja galvoje sukosi ilgai, (kaip ir visos idėjos, pagal kurias dirbu), galbūt ateityje bus daugiau variacijų plunksnų tema. Šį kartą jos tokios labai šviesios ir minkštos ir, galima pavadinti, lietuviškos :) kaip kokio žvirblio, vieversio, strazdo... ar vištelės :p :D
Tęsiu mažyčius iššūkius sau, darant šalikėlius, kokių niekad nedariau, šiek tiek naujus spalvomis ar stiliumi, nors mano braižas, savaime suprantama, išlieka visur :) šis pats šviesiausias kada nors nutapytas šalikėlis.
šilko šalikėlis plunksnos, šilko tapyba / silk scarf feathers, silk painting with feathersšilko tapyba, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Feathersšilko tapyba, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Featherstapyba ant šilko, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Feathersšilko tapyba, šalikėlis Plunksnos / silk painting, silk scarf, Feathers

Friday, July 9, 2010

how I paint / kaip aš tapau ... Lime

I called a new scarf I made "lime" because of the colors, I was doubting weather it reminds me more of the green olives or lime, and after all I decided the lime is more close :) as I think only showing the photos of new scarves can get boring, I will show this time the process, how it was made.

Pavadinau naują skarelę "lime" išvertus iš anglų kalbos neskamba taip gražiai, žalioji citrina :)) todėl tegu būna angliškai. Svarsčiau ar spalvinė gama labiau primena žalias alyvuoges ar citrinas, vis dėlto nusprendžiau, kad citrinos artimiau. Kadangi nuobodu vis žiūrėti tik į naujų skarelių nuotraukas, parodysiu šiek tiek, kaip vyko tapymo procesas.

1. The silk is stretched, and the basic contour lines drawn to see the composition.
Šilkas ištemptas ir jau nupieštos pagrindinės kontūro linijos, kad būtų aišku kompozicija.
Silk painting technique - contours / tapyba ant šilko technika, kontūrai
2. The main details are contoured and the background color covered, some silk painters complain they never get a nice ven background, for me luckily it always turns out well, the speed is important that the paint would not get dry.
Pagrindinės detalės iškontūruotos ir padengta fono spalva. Kai kurios šilko tapytojos skundžiasi, kad negali lygiai nulieti fono, man kol kas visada sekėsi gerai, svarbu greitis, kad dažai per greit neišdžiūtų. :)
Silk painting technique, silk painting steps - contours and colors
3. I decided to give the background some subtle ornamentation, I mark the contours of same style five petal flowers as the main drawing of the scarf in background with the vanishing marker.
Nusprendžiau, kad fone norėtųsi kažkokių dar subtilių ornamentukų, išnykstančiu markeriu pasižymėjau tokio pat stiliaus kaip ir dideli ornamentai penkialapių gėlyčių kontūrus ir vietas fone.
tapyba ant šilko, technika, išnykstantis markeris / painting on silk technique, invisible marker
4. I draw the contours with water based gutta outliner, after color fixing this outliner washes out, and leaves no traces, then I will paint the flowers with various light shades of lime green and yellow.
Nupiešiau fono gėlyčių kontūrus išsiplaunančiu bespalviu kontūru - gutta, po dažų užfiksavimo išskalbus, šis kontūras išsiplauna, vėliau gėlytes nutapiau įvairiais žalios ir gelsvos atspalviais.
Painting on silk technique - contour / tapyba ant šilko, technika - kontūrai
5. And voilà! The scarf is fixed and washed. I have nice subtle background, the small flowers seem a bit like stamped, although they are of course all drawn by hand and their slight differences give a very nice and vivid look to the whole.
Ir baigta! Skarelė užfiksuota ir išskalbta. Esu patenkinta fonu, gėlytės labai pagyvina, ir kartu ir neapkrauna, nepasidarė per daug marga, bet pagyvėjo visa skarelė.
More photos of this scarf you will be able to find soon in my flickr album, the link is on the right.
Daugiau šios skarelės nuotraukų galėsite rasti mano flickr albume, nuoroda dešinėje meniu dalyje.

Wednesday, July 7, 2010

two little suns / dvi saulutės

New little silk scarf :) nothing particular, just some little ornaments, but I never get bored to draw them :)
You can see the work still in progress and after the photo session of finished and fixed scarf.

Nauja maža šilko skarutė :) nieko ypatingo, tik truputis ornamentukų, man niekada nepabosta juos paišalioti :)
Nuotrauka dar vykstant darbui ir paskui oficiali fotosesija jau baigus ir užfiksavus dažus :)