Thursday, December 31, 2009

for a glider pilot / sklandytojai

That last scarf in 2009, and it was meant to be this azure scarf with little gliders ;) those who love gliding should like this scarf as well ;) even if it is rather girlish attitude towards gliding sport :D through the cloud streets :)

Paskutinis šalikėlis šiais metais, ir juo lemta buvo tapti... štai šiam žydram šalikėliui su sklandytuviukais, :) tiem, kam sklandymas prie širdies, turėtų patikti šitas šalikėlis ;) nors tai labiau toks mergaitiškas požiūris į sklandymą :D ... debesų keliais :)Wednesday, December 23, 2009

polymer clay... / modelinas...

Earrings again, though different this time, new little series of my so called "near-ears" :)
Because they don't remind ear rings, they are just near ear :D

Vėl auskarai, tik kitokio pobūdžio šiek tiek, nauja nedidelė partija mano vadinamų "prieausiukų" :) nes nelabai jie "karo" kad galėtų būti auskarai :DAnd some "pancakes" so called for the form, that suddenly became popular among my mum's work colleagues :)

Ir "blyneliai" kurie staiga tapo populiarūs mano mamos bendradarbių tarpe :)

Tuesday, December 22, 2009

Earrings / auskarai

The first day of holidays... I was making earrings :D it is a strange thing, lately, if I sit down to create something, I don't get up until I'm so tired that I cannot work anymore. Such creative days happen from time to time, this time I also "overdosed" of earrings. There were some I remade, that I didn't like the construction... but I think that during the festive time sooner or later they all will find their place...

Pirmoji atostogų diena.... vėriau auskarus :D auskarai keistas dalykas, paskutiniu metu, jeigu tik prisėdu verti ko nors, tai neatsikeliu, kol rankos ima drebėti ir jau nebegaliu nieko dirbti, būna tokių kūrybinių dienų, taigi vėl šiek tiek padauginau auskarų, nors kai kuriuos perdariau, kur radau anksčiau nepatiko konstrukcija... bet, manau, šiuo švenčių laikotarpiu ar kada vėliau, jie ras savo vietą...

Thursday, December 10, 2009

Notebook adventures / sąsiuvinių nuotykiai

The last lecture of this semester ended recently, so now I took a look of what happenned in my notebooks :) well, actually nothing so special, but today the upcoming holidays came out... the little dwarves came back :D they come to live in the margins of notebooks before Christmas...

Neseniai baigėsi paskutinė paskaita šį semestrą, todėl apžvelgiau, kas gero įvyko mano sąsiuviniuose, iš tiesų, nieko ypatingo, ar labai kūrybingo, bet šiandien vėl išlindo švenčių ir atostogų laukimas... grįžo nykštukai :D kurie visada apsigyvena paraštėse prieš Kalėdas...and the other adventures...

ir kiti nuotykiai...


the green / žaluma

A little bit of greenness from our kitchen, some wheat grains sprouted... a relief for the eye, when it is so grey outdoors :) and no other bigger news so far... we look forward to holidays... then there will come more freshness :p

Šiek tiek žalumos, iš mūsų virtuvės, mama sudaigino kviečius... atgaiva akiai, kai lauke taip niūru :) o naujienų kol kas jokių... laukiam atostogų... bus daugiau šviežumos :p