Saturday, August 28, 2010

lakštingala / nightingale

Vasarą dirbti neišėjo taip produktyviai, kaip tikėjausi, "produktyviau" išėjo keliauti ir tinginiauti. Iš aštuonių planuotų paveikslėlių pabaigtas kol kas tik vienas, nors ir jis dar neparuoštas rėminimui ar kabinimui ant sienos, bet bent jau juo esu patenkinta. Lakštingala, besiruošianti savo naktinėms giesmėms. Įdomiai sutapo, kad pabaiginėjau šitą darbą kaip tik sėdėdama lauke saulei leidžiantis, kai dar ne visai sutemę, ir dangus toks keistai melsvas, spalvą fonui susimaišiau žiūrėdama į dangų, "iš natūros" :)

This summer was not so productive in silk painting as I expected, but was very "productive" in travelling and being lazy. From eight silk paintings that I planned, only one is finished, even if it is still not framed and ready to hang on the wall. But the main thing is that I am happy with it. The nightingale, getting ready for its night songs. It was a nice coincidence that I finished this work exactly when it was already getting almost too dark to paint in the evening, sitting outside in the yard. The sky had this nice strange bluish color, so I mixed the color for the sky in my painting looking up above my head, "from the nature" :)

eskizas / sketch
Nightingale silk painting sketch / lakštingala šilko paveikslo eskizas

paruošiamasis piešinys išnykstančiu markeriu / preparatory drawing with special ink marker
silk painting, preparatory drawing / šilko tapyba, paruošiamasis piešinys

kontūrai / finished contours
lakštingala šilko paveikslas, kontūrai, tapyba ant šilko / nightingale silk painting contours, painting on silk
"en plein air"
paukštelis / birdie
Nightingale, silk painting / lakštingala, šilko tapyba, paveikslas

Lakštingala, 40x40 cm, ponge 9 šilkas / Nightingale, 40x40 cm, on ponge 9 silk
lakštingala / nightingale