Wednesday, June 29, 2016

Free online sources of inspiration. I part - P.J. Redouté flowers / Ieškant įkvėpimo internete. I dalis - P.J. Redouté gėlės

A couple of days ago I accidentally stumbled upon the site www.archive.org. It is a digital archive of free books, videos, photos, etc.  It has plenty of old (and not so old) digitized books of old flower, animal, ornament prints, decoration sourcebooks and textbooks, this was what interested me the most.  Some of them are now republished and available in book shops, but if you do not feel the need to have physical book and do not mind longer versions, you can find a lot of them in the archive. 

Prieš kelias dienas atsitiktinai aptikau interneto archyvą www.archive.org. Tai skaitmeninis archyvas pilnas nemokamų knygų, nuotraukų, įrašų, etc. Ten daug senų (ir nebūtinai labai senų) suskaitmenintų knygų su gėlių, gyvūnų, ornamentų spaudiniais, dekoravimo pavyzdžių knygų ir netgi vadovėlių, būtent šios knygos mane labiausiai sudomino. Kai kurios iš šių knygų yra perleistos naujai, ir jas galima įsigyti knygyne ir Lietuvoje, tačiau, jeigu nereikia būtent fizinės knygos ir esat nieko prieš ilgesnes versijas, daugelį iš jų galima rasti archyve.

I found the search on the site to be not the easiest thing, unless you know clearly the name and author, therefore, I wanted to share with you some of the treasures I came across, without spending hours searching. Hope you find it useful. I will present my finds in a couple of separate posts in my blog, not to overwhelm it.

Puslapio paieškos sistema man pasirodė šiek tiek sudėtinga, nebent iš anskto žinai autorių ir knygos pavadinimą, todėl norėjau pasidalinti kai kuriais lobiais, kuriuos radau, su jumis, kad jums nereikėtų praleisti daug laiko jų ieškant. Tikiuosi tai bus naudinga, ar bent įdomu :) Pristatysiu savo radinius keliuose atskiruose blogo įrašuose.

Let's start with the amazing flower and fruit prints of P.J. Redouté (1759-1849), he is best known for his roses illustration series, however various other books are available in the archive, (click on the names to open the site):

Pradėkime nuo nuostabių P.J. Redouté (1759-1840) gėlių ir vaisių iliustracijų. Žinomiausios yra jo rožės, tačiau archyve galima rasti ir daugiau nuostabių knygų (spauskite ant pavadinimo):

Les Roses - Roses / Rožės
1824 French edition / prancūziškas leidimas 


Les Liliacées - Liliaceae - Lelijiniai 
1802 French edition in 8 volumes, click on each title in the link above to open book preview
prancūziškas leidimas, 8 tomai, spauskite ant pavadinimų nuorodos sąraše, kad atidarytumėte knygos peržiūrą)


1833 French edition / prancūziškas leidimas


P.S. The illustration source are the cited books, collage by me / iliustracijų šaltinis nurodytos knygos, mano koliažas

No comments:

Post a Comment